Såfremt der hører en indvendig vedligeholdelseskonto til lejligheden, hensættes der årligt et lovbestemt beløb til maling, hvidtning og tapetsering i lejligheden samt til lakering af gulve.

Men husk kun til den løbende lakering så lakken ikke bliver gennemslidt, idet afslibning af gulve ikke dækkes over kontoen.

Når en lejer ønsker at få udført malerarbejde over den indvendige vedligeholdelseskonto, skal lejeren henvende sig til en af selskabets ”godkendte” malermestre, jf. malerlisten. Herefter giver maleren selskabet besked om, hvilket arbejde der ønskes udført samt tilbud herpå, hvorefter selskabet sender en rekvisition til malermesteren.

Når arbejdet er udført tilfredsstillende, skal regningen attesteres af viceværten, hvorefter den sendes til selskabet, som betaler direkte til maleren. Men husk, at selskabet kun betaler op til vedligeholdelseskontoens indestående – et eventuelt restbeløb skal betales af lejeren.

Kun i specielle tilfælde, fx ved indflytning, hvor arbejdet skal udføres hurtigt, kan selskabet acceptere, at dette udføres af fremmede malermestre efter forudgående tilbud, der er godkendt af selskabet. I disse tilfælde betaler lejeren selv regningen. Når arbejdet er godkendt af viceværten, sendes den betalte regning – attesteret af viceværten – til selskabet for godtgørelse direkte til lejeren.

Det er således vigtigt, at viceværten først attesterer regningen, når den er betalt, og kvittering foreligger.

Herudover accepterer selskabet i enkeltstående tilfælde malerarbejde udført af fx en lejers maleruddannede familiemedlem, men kun efter særlig aftale med selskabet, og kun mod betaling af forbrugte materialer – ikke arbejdsløn, værktøj o. lign. Alle regninger skal være betalt, specifice-rede og attesteret af viceværten, før de sendes til selskabet.

Selskabet kan også acceptere, at lejeren selv maler tapetserede vægge, hvis arbejdet udføres i god håndværksmæssig kvalitet. Betalte regninger for køb af en passende mængde vægmaling refunderes over lejlighedens indvendige vedligeholdelseskonto. Men også disse regninger skal godkendes af viceværten og skal være indsendt senest 3 måneder efter fakturadatoen.

Vær dog opmærksom på, at kontoens indestående først skal anvendes til maling af lejlighedens træværk, dvs. vinduer (indvendigt), døre, karme og fodpaneler. Herefter prioriteres lejlighedens lofter før maling af vægge og tapetsering.

Iht. lovgivningen kan den indvendige vedligeholdelseskonto i særlige tilfælde anvendes til andre vedligeholdelsesarbejder. Aftale herom skal altid indgås skriftligt med selskabet.

Er der ikke oprettet indvendig vedligeholdelseskonto for lejligheden, betaler lejeren ikke til maling, hvidtning og tapetsering over huslejen hvorfor lejeren selv skal forestå udgifterne til malerarbejde.

Lejeren har derfor selv påtaget sig den indvendige vedligeholdelse af lejligheden og skal således forny tapet, hvidtning og maling så ofte, at lejligheden til enhver tid er i god vedligeholdt stand. Men arbejdet skal alligevel udføres af en faguddannet maler.

Tilbage til Lejerinformation oversigt