Når du ønsker at fraflytte lejligheden, skal du sende en skriftlig opsigelse til selskabet, hvorefter du efter få dage – helt automatisk – modtager en bekræftelse fra selskabet.

Af teksten i dette flyttebrev fremgår det, hvordan du skal forholde dig. Det vil således være en hjælp, hvis du allerede i opsigelsen oplyser dit telefonnummer, din nye adresse, bankonto-nummer samt hvorledes lejligheden kan besigtiges af nye lejeremner.

Tilbage til Lejerinformation oversigt