Ejendomsselskabet H.G. JANSEN har udarbejdet denne vejledning for at give nogle praktiske oplysninger om forhold, som vi af erfaring ved giver anledning til spørgsmål. Vejledningen indeholder endvidere nogle af de regler og anvisninger, som generelt er gældende for lejeforholdet.

El og gas ved indflytning mv. (VIGTIGT)

Indflytningsrapport

Forandringer i lejemålet

Vedligeholdelse af installationer

Maling, hvidtning og tapetsering

Fraflytning

Skader eller funktionssvigt

Anmeldelse af forsikringsskader