Ejendomsselskabet har i mange år udarbejdet indflytningsrapporter, selv om der ikke har været lovmæssige krav herom.

Rapporten udarbejdes af viceværten sammen med den nye lejer, efter de ved det forudgående flyttesyn påtalte mangler er udbedret. Hvis viceværten ikke har henvendt sig for udarbejdelse af indflytnings-rapporten inden 14 dage fra indflytningen, bør lejeren selv kontakte viceværten.

Rapporten udarbejdes for at registrere lejlighedens og dens inventars tilstand ved overtagelsen, således, at den nye lejer kun kommer til at hæfte for mangler, der er opstået i dennes lejeperiode. Dvs. eventuelle mangler, der ikke afhjælpes, fx manglende døre skal registreres. Men rapporten udarbejdes også for at registrere eventuelle afvigende indretninger, det er besluttet at bibeholde.

Tilbage til Lejerinformation oversigt